Vezi:
Facilitatile Proprietatii: Utilitati la limita proprietatii clar